Naše činnosti

Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

Veríme, že v nich nájdete všetky informácie, týkajúce sa našich hlavných činností, ktorými sú odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou  a prevádzka čistiarne odpadových vôd v Meste Stupava.

Stránkové hodiny

 

Novinky:

Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácií