Naše činnosti

Monitoring a trasovanie verejnej kanalizácie

 

Neviete nájsť kanalizačné siete❓

Upcháva sa kanalizačné potrubie❓

Vznikla porucha na kanalizačnom potrubí❓

 

Máme tu pre vás službu – monitoring a trasovanie verejnej kanalizácie.

 

Pri starších rodinných domoch či priemyselných areáloch častokrát nastáva problém so zistením, kde sa kanalizačné potrubie nachádza. Veľakrát nie sú k dispozícii pôvodné projektové dokumentácie, alebo informácie v projektovej dokumentácii nekorešpondujú so skutočným stavom uloženia kanalizačného potrubia.

Pre presné označenie vhodného miesta pre čistenie, opravu, výmenu kanalizačného potrubia či pripojenia nového potrubia, je nutné zamerať pôvodné kanalizačné potrubie.

 

Ak potrebujete skontrolovať stav vašej kanalizácie, využite službu monitoring kanalizácie.

Je to spôsob, ako ľahko objaviť príčinu alebo pôvod poruchy kanalizačného potrubia. Dokážeme tak odhaliť aj rizikové úseky kanalizácie, zlé spádovanie, zúženie prietoku kanalizačnej rúry, deformácie a závaly, rôzne upchávky, bahno, zlomené rúrky, trhliny, prerastené korene stromov – keď Vaše kanalizačné potrubie nefunguje správne – neviete čo sa deje v zemi.

Keď neviete, čo spôsobuje upchatie kanalizácie, potrebujete odbornú pomoc.

Dôsledným monitoringom kanalizačného potrubia Vám pomôžeme vopred naplánovať opravu kanalizácie – či už menšieho významu alebo komplexnú opravu. 

 

Monitoring a trasovanie verejnej kanalizácie poskytujeme pre široké množstvo klientov, napr. pre užívateľov rodinných domov, bytové spoločenstvá, zariadenia miest, obcí a samospráv, štátne inštitúcie či rôzne podnikateľské subjekty.

 

Budete mať vždy pocit istoty vďaka našej najmodernejšej technike a odborne vyškoleným pracovníkom, pretože dostanete všetky potrebné informácie pre  odstránenie nedostatkov a problémov v kanalizácii.

 

Na monitoring a trasovanie potrubia využívame inšpekčný kamerový systém iPek-Rovion s lokátorom, pomocou ktorého vieme sledovať a vytýčiť trasu a hĺbku, v ktorej sa kanalizácia nachádza, a rovnako vieme presne zistiť miesto havárie, či úsek poškodenia. Presnou lokalizáciou poruchy vás odbremeníme od zbytočných nákladov na výkopové práce celej vetvy kanalizácie v prípade upchatia alebo prevalenia kanalizácie. Taktiež ponúkame možnosť vyhotovenia videozáznamu z monitoringu.

 

Kde vieme využiť lokalizátor na zmapovanie kanalizačných potrubí:

  • Rizikové úseky kanalizácie
  • Zlé spádovanie
  • Zúženie prietoku rúry
  • Deformácie potrubí
  • Možné závaly kanalizácie
  • Neodborne nainštalovaná kanalizácia
  • Meranie priemeru potrubia, priemeru trhlín v potrubí
  • Zistenie hĺbky uloženého kanalizačného potrubia
  • Pri chýbajúcej projektovej dokumentácii starých budov alebo iných objektov na presné zameranie polohy potrubia

 

 

Inšpekčný kamerový systém Rovion je kompletné riešenie pri inšpekciách potrubia

Systém ROVIION + iPEK je vysoko kvalitný potrubný inšpekčný systém s excelentnými funkciami a najmodernejšou technológiou.

Celý systém je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov, čo zaisťuje jeho veľkú odolnosť pri používaní v drsných podmienkach potrubných inšpekcií.

Systém môžeme používať od dimenzií DN100 mm – až po DN1200 mm. Traktory Rovion sú poháňané tromi nápravami a zvládnu takmer všetko. Traktor je veľmi stabilný a je vybavený spätnou kamerou či pomocným LED svetlami, ktoré zaisťujú optimálne osvetlenie aj v potrubí s veľkým priemerom. Meranie priemeru potrubia či priemeru trhliny na potrubí je samozrejmosť. Prístroje majú veľmi presné a rýchle ovládanie. Systém ponúka možnosť vyhotovenia videozáznamu z celej inšpekcie potrubia.