Naše činnosti

 

Ročný úhrn atosférických zrážok pre lokalitu Stupava za rok 2023

Oznámenie o cene na rok 2023

Ročný úhrn atosférických zrážok pre lokalitu Stupava za rok 2022

Oznámenie o cene na rok 2022

Ročný úhrn atosférických zrážok pre lokalitu Stupava za rok 2021

Oznámenie o cene na rok 2021

Ročný úhrn atosférických zrážok pre lokalitu Stupava za rok 2020

Smernica č. 1/2019 o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

Pokyn Mesta Stupava na vymáhanie odplaty za vypúšťanie dažďových a balastných vôd od súkromných vlastníkov.

Podmienky vypúšťania odpadových vôd do VK prevádzkami spracúvajúcimi jedlé tuky, oleje a mäsá.

Oznámenie o cene na rok 2018

Oznámenie o cene na rok 2017