Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

Sídlo: Devínska cesta 30, 900 31 Stupava
Právna forma: s.r.o.
IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK56 0900 0000 0051 7163 6057
SWIFT banky (BIC kód banky): GIBASKBX

Telefón: +421 (02)65 935 448
E-mail: info@vak-stupava.sk 

Výpis z ORSR.