Naše činnosti

 

Zmena odberateľa na odbernom mieste.

Nahlásenie - Dažďové vody.

Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu

Žiadosť o vyjadrenie k bazénovým vodám