Vodárne a kanalizácie Stupava

Vitajte na stránkach spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Výpis z ORSR.

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o., Stupava zabezpečujú:
1. Správu a prevádzku mestskej čistiarne odpadových vôd.
2. Prevádzka verejnej kanalizácie II. kategórie.

 

Vážení zákazníci, 

 

oznamujeme, že dňa 15.11.2021 budú z technických príčin stránkové hodiny zrušené.

 

Za pochopenie ďakujeme.

Spoločnosť Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

Vážení zákazníci,

 

od 22.06.2020 predlžujeme stránkové hodiny a to nasledovne:

Pondelok. Streda od 08:00 - do 17:00hod.

 

Prístup zákazníkov do administratívnej časti prebieha naďalej za prísnych hygienických opatrení:

  • vstup je povolený len s vhodnou ochranou tváre

  • je nutné použiť dezinfekciu rúk, v prípade, že nemáte ochranné rukavice

  • v kancelárii sa môže nachádzať iba 1 zákazník

  • je nutné dodržiavať odstup 1,5m

 

Spoločnosť Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

 

 

Vážení zákazníci,

informujeme Vás, že od 01.01.2020 už nie je možné uhrádzať faktúry v pokladni našej spoločnosti.

 

Úhrady faktúr je možné realizovať prostredníctvom Internet bankingu alebo poštovou poukážkou.

 

Za pochopenie ďakujeme,

Spoločnosť Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie o zmene sídla spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

 

Vážení zákazníci, 

dovoľujeme si Vás informovať o dôležitej zmene v našich kontaktných údajoch.


Dňa 22. septembra 2018 spoločnosť Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. zmenila svoje sídlo.

Prosíme Vás, aby ste vo Vašej korešpondencii uvádzali našu novú doleuvedenú adresu. V súvislosti so zmenou sídla spoločnosti nedochádza k žiadnym majetkovým zmenám, ani k zmene ostatných identifikačných údajov spoločnosti (IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu, e-maily, telefónne čísla), tie ostávajú nezmenené.

Naša nová adresa:

Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava