Naše činnosti

Vodárne a kanalizácie Stupava

Vitajte na stránkach spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Výpis z ORSR.

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o., Stupava zabezpečujú:
1. Správu a prevádzku mestskej čistiarne odpadových vôd.
2. Prevádzka verejnej kanalizácie II. kategórie.

 

 

 

Úradné hodiny od 01.12.2018

 

Pondelok      07:30 – 17:00 hod     

Utorok          nestránkový deň     

Streda           07:30 – 17:00 hod          

Štvrtok         nestránkový deň     

Piatok            07:30 – 12:30 hod                  

 

Tím spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o..

 

 

 

Oznámenie o zmene sídla spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

 

Vážení zákazníci, 

dovoľujeme si Vás informovať o dôležitej zmene v našich kontaktných údajoch.


Dňa 22. septembra 2018 spoločnosť Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. zmenila svoje sídlo.

Prosíme Vás, aby ste vo Vašej korešpondencii uvádzali našu novú doleuvedenú adresu. V súvislosti so zmenou sídla spoločnosti nedochádza k žiadnym majetkovým zmenám, ani k zmene ostatných identifikačných údajov spoločnosti (IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu, e-maily, telefónne čísla), tie ostávajú nezmenené.

Naša nová adresa:

Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava