Naše činnosti

Vodárne a kanalizácie Stupava

Vitajte na stránkach spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Výpis z ORSR.

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o., Stupava zabezpečujú:
1. Správu a prevádzku mestskej čistiarne odpadových vôd.
2. Prevádzka verejnej kanalizácie II. kategórie.

 

Vážení zákazníci,

informujeme Vás, že od 01.01.2020 už nie je možné uhrádzať faktúry v pokladni našej spoločnosti.

 

Úhrady faktúr je možné realizovať prostredníctvom Internet bankingu alebo poštovou poukážkou.

 

Za pochopenie ďakujeme,

Spoločnosť Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

 

 

 

Vážení zákazníci,

                                                                                                                                        

v dňoch od 23.12.2019 - do 06.01.2020 čerpáme dovolenku.           

Od 07.01.2020 Vám budeme opäť k dispozícii podľa nižšie uvedených stránkových hodín.

 

Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov, spoločnosť Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o..

 

 

 

Vážení obyvatelia,

 

dovoľujeme si Vás týmto informovať, že počnúc dňom 21.11.2019 spoločnosť Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. ukončila správu a údržbu prečerpávacej stanice Lesná/Liesková, pozemok parc. Reg.“C“ KN parc. Č. 1675/644, k.ú. Stupava.

 

K uvedenej situácii došlo neodovzdaním tejto prečerpávacej stanice do majetku mesta Stupava jej súčasným majiteľom.

 

Od uvedeného dňa zostáva správa a údržba prečerpávacej stanice Lesná/Liesková na jej majiteľovi, spoločnosti MEDTRADE spol. s r.o., IČO 35901918 (právny nástupca stavebníka Praetor spol. s r.o., IČO36819697).

 

V prípade poruchy prečerpávacej stanice Lesná/Liesková kontaktujte prosím spoločnosť MEDTRADE spol. s r.o., IČO 35901918.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Spoločnosť Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

 

 

 

 

Úradné hodiny od 01.12.2018

Pondelok      07:30 – 17:00 hod    

Utorok          nestránkový deň     

Streda           07:30 – 17:00 hod          

Štvrtok         nestránkový deň     

Piatok            07:30 – 12:30 hod                  

 

Tím spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o..

 

 

 

Oznámenie o zmene sídla spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

 

Vážení zákazníci, 

dovoľujeme si Vás informovať o dôležitej zmene v našich kontaktných údajoch.


Dňa 22. septembra 2018 spoločnosť Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. zmenila svoje sídlo.

Prosíme Vás, aby ste vo Vašej korešpondencii uvádzali našu novú doleuvedenú adresu. V súvislosti so zmenou sídla spoločnosti nedochádza k žiadnym majetkovým zmenám, ani k zmene ostatných identifikačných údajov spoločnosti (IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu, e-maily, telefónne čísla), tie ostávajú nezmenené.

Naša nová adresa:

Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava