Naše činnosti

Smernica č. 1/2019 o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

Pokyn Mesta Stupava na vymáhanie odplaty za vypúšťanie dažďových a balastných vôd od súkromných vlastníkov.

Podmienky vypúšťania odpadových vôd do VK.

Oznámenie o cene na rok 2018

Oznámenie o cene na rok 2017