Naše činnosti

Pokyn Mesta Stupava na vymáhanie odplaty za vypúšťanie dažďových a balastných vôd od súkromných vlastníkov.

Podmienky vypúšťania odpadových vôd do VK.

Oznámenie o cene na rok 2018

Oznámenie o cene na rok 2017